32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
448
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Bhagwat Saptah On 59th Nirvan Mahotsav of Param Pujya Swami Shri Prempuri Ji Maharaj
Date: 30 November To 07 December 2017
Vyas Peeth Acharya Param Pujya Shri 1008 Mahamandleshwar Swami Vishveshwaranand Giri Ji Maharaj
At Place: Swami Shri Prempuri Ji Ashram Trust, Prempuri Adhyatam Vidhya Bhawan, Swami Prempuri Ji Chwok, Babulnath Road, Mumbai - 400007
1st Day - 30 November 2017