Shri Mad Bhagwat Saptah Gyan Yagya 03 To 11 June 2018
Vyas Peeth Acharya - Mahamandleshwar Acharya Shri Swami Vishveshwaranand Giri Ji Maharaj
Venue: Sanyas Ashram, Vile Parle (West), Mumbai

Day 1 - 03 June 2018, Sunday


32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
448
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69