Sanyas Ashram Activities


Mandir Dev Darshan
From 6.00 a.m. To 12.00 p.m.
From 4.00 p.m. To 9.00 p.m.


Aarti
Morning 06:00 a.m.
Evening 07.30 p.m.


Swadhaya
07.30 a.m. To 08.30 a.m.

Satsang
06.30 p.m. To 07.30 p.m.


Rudra Abhishek
Every Monday:
07.00 a.m. To 09.00 a.m.

Gayatri Havan
Every Sunday :
08.00 a.m. To 11.30 a.m.

Sanyas Ashram Gaushala
From 07.00 a.m. To 12.00 p.m.
From 04.00 p.m. To 08.00 p.m.

Kumbh Mela Camp

Sanskrit Vidhyalaya
From 07.00 a.m. To 12.00 p.m.
From 04.00 p.m. To 08.00 p.m.

Bhagwat Saptah


SANYAS ASHRAM TRUST

Sanyas Ashram Road, Vile Parle (West),
Mumbai-400056, Maharashtra, INDIA - Tel: +91-22-26712399


................................................................................................................................................................