Shri Mahant
Shri Swami Girishanand Giri Ji Maharaj


Shri Mahant Swami Girishanand Giri Ji Maharaj was the 8th Peethadishwar of Suratgiri Bangla Kanakhal Haridwar.






SANYAS ASHRAM TRUST

Sanyas Ashram Road, Vile Parle (West),
Mumbai-400056, Maharashtra, INDIA - Tel: +91-22-26712399


................................................................................................................................................................